integration

Vårt huvudsyfte är att främja integration

Genom att anordna olika aktiviteter och projekt som främjar integration kan vi skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att prata svenska i vardagen samt skapa ett kontaktnät och därigenom få större möjligheter att påverka sin livssituation.

Öppet och mångkulturellt

Föreningen genomför en rad aktiviteter inriktade mot barn och ungdomar. Genom denna insats vill vi bidra till ett välfungerande mångkulturellt samhälle där vi ta till oss av den svenska kulturen men samtidigt bevara vår egen kultur.

Gemenskap och mötesplats

Vi strävar efter att föreningslokalen ska vara en mötesplats där det händer spännande saker, där man trivs och vill lägga sin tid