Om Oss

Vilka är vi?

Hällefors Kultur och Integrationscenter är en ideell förening vars syfte är att hjälpa och stödja unga, oavsett nationalitet att integrera sig i samhället genom olika former av stöd, såsom kulturaktivitet, olika idrottsformer, läxhjälp, stöd för föräldrar att anpassa sig till den svenska modellen för barnomsorg och vård  

Hällefors Kultur och Integrationscenter bildades 2015-01-06 och är en kulturell och ideell förening som bland annat arbetar för att underlätta integrationen av den utländska gruppen med det svenska samhället eftersom Hällefors kommun är en mångkulturell kommun.

Aktiviteter 

Syftet med aktiviteterna är att stimulera barn och ungdomar att göra positiva val i livet. genom att utveckla deras intresse för fysiska aktiviteter och kreativt skapande i gemenskap med andra ungdomar, vi gör olika aktiviteter som betyder mycket för ungdomarna, att få vara med och göra roliga saker tillsammans med kompisar är stark driv kraft och att som förälder veta att ens barn har en meningsfull och trygg fritidsverksamhet är minst lika viktigt.