Verksamhet

Läxhjälp

Många av våra unga är i stort behöv av hjälp med skolarbete eftersom en del av dem får inte tillräckligt stöd  har vi tagit initiativet att anordnar läxhjälp i föreningens lokal.
Vi tycker att läxläsningen ska vara rolig och trevlig för att motivera barnet att jobba med läxorna och ta till sig kunskapen.

Fritidsgård

Här kan man till exempel spela spel, biljard, kortlek, domino eller träffa kompisar och umgås. HKIC gården bedriver öppen verksamhet, vilket innebär att alla kan komma och gå som de vill under öppettiderna.

Studiecirklar

Studiecirklarna ger medlemmarna möjlighet att byta erfarenheter/kunskap och att lära sig mer om de ämnen de är intresserade av.